Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Naast overgangsrecht bevat het Invoeringsbesluit aanvullingen op de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Zo is het Besluit kwaliteit leefomgeving aangevuld met bijvoorbeeld de gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking en een instructieregel over lange afstandswandel- en fietspaden (recreatieve routenetwerken). Aan deze regels heb ik in opdracht van het Ministerie van BZK gewerkt. Het Invoeringsbesluit treft u hier. Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet treft u geconsolideerde versies (link).

Ministerraad stemt in met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte ik mee aan een wetsvoorstel voor een vrachtwagenheffing. Zie het nieuwsbericht vind je op hier op de site van de rijksoverheid.

Ik schreef het algemeen deel van de memorie van toelichting. Kijk voor meer informatie op de website van het Programma Vrachtwagenheffing.

Webinar Kerninstrumenten Omgevingswet

Op 2 juni 2020 gaf ik een webinar over de kerninstrumenten van de Omgevingswet met de focus op het instrument “Programma”. Vooral ook over hoe de instrumenten samenwerken en hoe (hoger) beleid doorwerkt naar bijvoorbeeld het gemeentelijke omgevingsplan. U kunt het terugkijken op Youtube.