In aanloop naar de Omgevingswet

Gemeenten kunnen en moeten al aan de slag met de Omgevingswet. Er kan bijvoorbeeld al een integrale omgevingsvisie worden voorbereid. Ook is het goed om in aanloop naar het nieuwe stelsel na te denken over inhoud en (regels van) het omgevingsplan. De programmadirectie Eenvoudig Beter waarvoor ik werkzaamheden verricht, denkt na over een soepele overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Zie het interessante artikel in het magazine van Rijkswaterstaat.