De Invoeringswet Omgevingswet is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen. Verder bevat de Invoeringswet bijzonder overgangsrecht en regelt bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. Tot slot wordt via de wet een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd.  Meer informatie valt hier te lezen, op het Omgevingswetportaal.