Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan Tweede en Eerste Kamer

De Minister van BZK heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet op 29 mei 2019 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het Invoeringsbesluit regelt een aantal inhoudelijke aanvullingen in de basis-AMvB’s:

  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),
  • het Omgevingsbesluit (Ob), en het
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Volg deze link voor het nieuwsbericht van het Rijk.

Ik werkte de laatste jaren in opdracht van het Ministerie van BZK mee aan het Bkl. Zie voor de geconsolideerde versies van het Bal, het Bkl, het Ob en het Bbl deze pagina op het Omgevingswetportaal.

Nieuwe annotatie beschikbaar onder “Publicaties”

Mijn laatste annotatie voor JM, over de uitspraak van de Afdelings bestuursrechtpraak van de Raad van State van 27 februari j.l. is nu als pdf beschikbaar bij de publicaties. De afdeling concludeert dat het enkele feit dat het besluit afwijkt van de varianten die in het MER zijn beoordeeld op zichzelf genomen onvoldoende is voor het oordeel dat het MER redelijkerwijs niet meer aan het besluit ten grondslag gelegd kan worden.