Invoeringsbesluit Omgevingswet naar RvS

Inmiddels is de voorjaarsversie van het Invoeringsbesluit verschenen nadat het ontwerp ervan werd behandeld in Tweede en Eerste Kamer. In deze versie van maart 2020 zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de zogenoemde voorhangversie van mei 2019. Zo is onder meer de motie-Nooren c.s. over participatie verwerkt (link).
Ik werkte mee aan de aanvullingen en wijzigingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De geconsolideerde versie treft u hier.
Ook werkte ik mee aan onderdelen van de nota van toelichting van het Invoeringsbesluit. Deze treft u hier, op de site van de Omgevingswet.
Nu is het wachten op het advies van de Raad van State.