Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Naast overgangsrecht bevat het Invoeringsbesluit aanvullingen op de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Zo is het Besluit kwaliteit leefomgeving aangevuld met bijvoorbeeld de gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking en een instructieregel over lange afstandswandel- en fietspaden (recreatieve routenetwerken). Aan deze regels heb ik in opdracht van het Ministerie van BZK gewerkt. Het Invoeringsbesluit treft u hier. Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet treft u geconsolideerde versies (link).