Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft op 17 november 2021 een verslag uitgebracht. Met de invoering van een vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Aan het wetsvoorstel en de inmiddels in consultatie zijnde algemene maatregel van bestuur (link) werkte ik mee voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kamerstukken zijn te vinden onder nummer 35910.