Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving

De VNG ontwikkelt staalkaarten voor het omgevingsplan, waaronder een voorbeeldstructuur. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Samen met Simon Handgraaf (kijk hier voor meer informatie over Simon ) schreef ik de Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de VNG. Deze staalkaart geeft voorbeeldregels voor het gemeentelijke omgevingsplan voor het thema Energietransitie.

De staalkaart is te vinden op de website van de VNG.

Op de site van het programma Aardgasvrije Wijken staat een interview met Simon en mij waarin wij uitleggen hoe de staalkaart tot stand kwam en wat gemeenten er mee kunnen.