De Amvb’s Omgevingswet binnenkort in het Staatsblad

De afgelopen 5 jaar werkte vanuit het programma Eenvoudig Beter mee aan het opzetten en uitdenken van het Besluit kwaliteit leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet. Ik ontwikkelde en gaf vorm aan met name de instructieregels voor het omgevingsplan.

De ministerraad heeft op 3 juli jl. de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Binnenkort zal de publicatie plaatsvinden. Kijk hier als je meer wilt weten.