Amvb’s van de Omgevingswet gepubliceerd

Op 31 augustus 2018 zijn de amvb’s van de Omgevingswet gepubliceerd! Als je hier meer over wilt weten, kijk dan op Omgevingswetportaal. Ik werkte vooral aan de instructieregels voor omgevingsplannen. Die kun je terugvinden in Hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Stb. 2018, 292).