Actualiteiten Omgevingsrecht

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging. Niet alleen op het gebied van wetgeving (Wabo, Chw, Wro), er is ook een stroom aan jurisprudentie. En nu komt ook de nieuwe Omgevingswet er aan.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Selma en Janike wijzen op valkuilen en geven tips voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

 

Kijk voor meer informatie hier op de site van Berghauser Pont Academy.