Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

In Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen van Berghauser Pont Academy wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn. Kijk op de site van Berghauser Pont voor meer informatie.