VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht, onderdeel Ruimtelijke ordening en milieu 2

Milieueffectrapportage, geluid en externe veiligheid (inclusief contouren van de betreffende regeling in de Omgevingswet) is een onderdeel van de  meerdaagse verdiepingscursus Omgevingsrecht van het Instituut voor Bouwrecht, IBR. Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op de site van IBR.