VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

Samen met mr. R. (Rachid) Benhadi, advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V., verzorg ik het onderdeel “Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid“. Dit onderdeel bestaat uit twee componenten. Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de normering van geluid onder de Omgevingswet komen aan bod. Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op de site van IBR.