Meer kwaliteit en transparantie door de nieuwe regels voor milieueffectrapportage

De nieuwe regels voor milieueffectrapportage als gevolg van de gewijzigde project-m.e.r.-richtlijn leiden tot meer kwaliteit en transparantie! Lees er alles over in dit artikel van mijn hand in de JM. Je kunt dit artikel, samen met nog veel meer van mijn publicaties ook hier vinden.