Nieuwe annotatie beschikbaar onder “Publicaties”

Mijn laatste annotatie voor JM, over de uitspraak van de Afdelings bestuursrechtpraak van de Raad van State van 27 februari j.l. is nu als pdf beschikbaar bij de publicaties. De afdeling concludeert dat het enkele feit dat het besluit afwijkt van de varianten die in het MER zijn beoordeeld op zichzelf genomen onvoldoende is voor het oordeel dat het MER redelijkerwijs niet meer aan het besluit ten grondslag gelegd kan worden.