Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft op 17 november 2021 een verslag uitgebracht. Met de invoering van een vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Aan het wetsvoorstel en de inmiddels in consultatie zijnde algemene maatregel van bestuur (link) werkte ik mee voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kamerstukken zijn te vinden onder nummer 35910.

“Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels”

Lees hier het interview met Selma over de instructieregels Omgevingswet op de site van Kenniscentrum InfoMil. De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. Zoals Selma concludeert: “Het is even wennen misschien, maar het maakt het uiteindelijk eenduidiger voor gemeenten.”