Nieuwe annotatie beschikbaar onder “Publicaties”

Mijn laatste annotatie voor JM, over de uitspraak van de Afdelings bestuursrechtpraak van de Raad van State van 27 februari j.l. is nu als pdf beschikbaar bij de publicaties. De afdeling concludeert dat het enkele feit dat het besluit afwijkt van de varianten die in het MER zijn beoordeeld op zichzelf genomen onvoldoende is voor het oordeel dat het MER redelijkerwijs niet meer aan het besluit ten grondslag gelegd kan worden.

De Invoeringswet Omgevingswet is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen. Verder bevat de Invoeringswet bijzonder overgangsrecht en regelt bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. Tot slot wordt via de wet een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd.  Meer informatie valt hier te lezen, op het Omgevingswetportaal.