“Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels”

Lees hier het interview met Selma over de instructieregels Omgevingswet op de site van Kenniscentrum InfoMil. De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. Zoals Selma concludeert: “Het is even wennen misschien, maar het maakt het uiteindelijk eenduidiger voor gemeenten.”

Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Naast overgangsrecht bevat het Invoeringsbesluit aanvullingen op de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Zo is het Besluit kwaliteit leefomgeving aangevuld met bijvoorbeeld de gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking en een instructieregel over lange afstandswandel- en fietspaden (recreatieve routenetwerken). Aan deze regels heb ik in opdracht van het Ministerie van BZK gewerkt. Het Invoeringsbesluit treft u hier. Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet treft u geconsolideerde versies (link).

Ministerraad stemt in met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte ik mee aan een wetsvoorstel voor een vrachtwagenheffing. Zie het nieuwsbericht vind je op hier op de site van de rijksoverheid.

Ik schreef het algemeen deel van de memorie van toelichting. Kijk voor meer informatie op de website van het Programma Vrachtwagenheffing.