De Amvb’s Omgevingswet binnenkort in het Staatsblad

De afgelopen 5 jaar werkte vanuit het programma Eenvoudig Beter mee aan het opzetten en uitdenken van het Besluit kwaliteit leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet. Ik ontwikkelde en gaf vorm aan met name de instructieregels voor het omgevingsplan.

De ministerraad heeft op 3 juli jl. de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Binnenkort zal de publicatie plaatsvinden. Kijk hier als je meer wilt weten.

Stand van zaken stelselherziening Omgevingswet

De Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet zijn op 1 juli 2016 opengesteld voor consultatie. Inmiddels zijn deze AMvB’s door de Tweede Kamer en worden ze behandeld door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) werk ik mee aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (één van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet).