Omgevingsregeling in consultatie

Thans is ook de Omgevingsregeling in consultatie. Deze ministeriële regeling is nodig om het nieuwe omgevingsrechtstelsel in werking te laten treden. Als je daar meer over wilt weten kan je onder andere terecht op deze pagina van het Omgevingsweb.

Consultatie voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet is begonnen!

Het laatste jaar werkte ik in opdracht van het Ministerie van BZK mee aan het Invoeringsbesluit Omgevingswet.  In dit besluit zijn behalve het overgangsrecht, de “bruidsschat” en de intrekking van bestaande maatregelen van algemeen bestuur ook inhoudelijke onderwerpen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de Waddenparagraaf en de ladder voor duurzame verstedelijking. Op 29 oktober 2018 is de internetconsultatie begonnen, zie daarvoor https://www.omgevingswetportaal.nl/actueel

Tot 21 december kan een ieder inhoudelijk reageren. Dat kan hier.