De Amvb’s Omgevingswet binnenkort in het Staatsblad

De afgelopen 5 jaar werkte vanuit het programma Eenvoudig Beter mee aan het opzetten en uitdenken van het Besluit kwaliteit leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet. Ik ontwikkelde en gaf vorm aan met name de instructieregels voor het omgevingsplan.

De ministerraad heeft op 3 juli jl. de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Binnenkort zal de publicatie plaatsvinden. Kijk hier als je meer wilt weten.

In aanloop naar de Omgevingswet

Gemeenten kunnen en moeten al aan de slag met de Omgevingswet. Er kan bijvoorbeeld al een integrale omgevingsvisie worden voorbereid. Ook is het goed om in aanloop naar het nieuwe stelsel na te denken over inhoud en (regels van) het omgevingsplan. De programmadirectie Eenvoudig Beter waarvoor ik werkzaamheden verricht, denkt na over een soepele overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Zie het interessante artikel in het magazine van Rijkswaterstaat.