Webinar Kerninstrumenten Omgevingswet

Op 2 juni 2020 gaf ik een webinar over de kerninstrumenten van de Omgevingswet met de focus op het instrument “Programma”. Vooral ook over hoe de instrumenten samenwerken en hoe (hoger) beleid doorwerkt naar bijvoorbeeld het gemeentelijke omgevingsplan. U kunt het terugkijken op Youtube.

De Omgevingswet komt er hoe dan ook en sneller dan u denkt!

Samen met Janike Haakmeester ontwikkelde ik een opmaat-training om helemaal klaar te zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is en blijft namelijk een feit dat het moment sneller komt dan u denkt en het ook nu al aanpassingen in werkwijze en beleids- en juridische voorbereidingen vraagt. Het is een flexibele training in modules die ook als webinar kunnen worden gegeven. Altijd opmaat voor uw organisatie!

Kijk ook op de pagina “cursussen” op deze website voor alle opleidingen die ik verzorg.

Invoeringsbesluit Omgevingswet naar RvS

Inmiddels is de voorjaarsversie van het Invoeringsbesluit verschenen nadat het ontwerp ervan werd behandeld in Tweede en Eerste Kamer. In deze versie van maart 2020 zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de zogenoemde voorhangversie van mei 2019. Zo is onder meer de motie-Nooren c.s. over participatie verwerkt (link).
Ik werkte mee aan de aanvullingen en wijzigingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De geconsolideerde versie treft u hier.
Ook werkte ik mee aan onderdelen van de nota van toelichting van het Invoeringsbesluit. Deze treft u hier, op de site van de Omgevingswet.
Nu is het wachten op het advies van de Raad van State.