Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving

De VNG ontwikkelt staalkaarten voor het omgevingsplan, waaronder een voorbeeldstructuur. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Samen met Simon Handgraaf (kijk hier voor meer informatie over Simon ) schreef ik de Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de VNG. Deze staalkaart geeft voorbeeldregels voor het gemeentelijke omgevingsplan voor het thema Energietransitie.

De staalkaart is te vinden op de website van de VNG.

Op de site van het programma Aardgasvrije Wijken staat een interview met Simon en mij waarin wij uitleggen hoe de staalkaart tot stand kwam en wat gemeenten er mee kunnen.

“Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels”

Lees hier het interview met Selma over de instructieregels Omgevingswet op de site van Kenniscentrum InfoMil. De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. Zoals Selma concludeert: “Het is even wennen misschien, maar het maakt het uiteindelijk eenduidiger voor gemeenten.”

Webinar Kerninstrumenten Omgevingswet

Op 2 juni 2020 gaf ik een webinar over de kerninstrumenten van de Omgevingswet met de focus op het instrument “Programma”. Vooral ook over hoe de instrumenten samenwerken en hoe (hoger) beleid doorwerkt naar bijvoorbeeld het gemeentelijke omgevingsplan. U kunt het terugkijken op Youtube.