De Omgevingswet komt er hoe dan ook en sneller dan u denkt!

Samen met Janike Haakmeester ontwikkelde ik een opmaat-training om helemaal klaar te zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is en blijft namelijk een feit dat het moment sneller komt dan u denkt en het ook nu al aanpassingen in werkwijze en beleids- en juridische voorbereidingen vraagt. Het is een flexibele training in modules die ook als webinar kunnen worden gegeven. Altijd opmaat voor uw organisatie!

Kijk ook op de pagina “cursussen” op deze website voor alle opleidingen die ik verzorg.

Invoeringsbesluit Omgevingswet naar RvS

Inmiddels is de voorjaarsversie van het Invoeringsbesluit verschenen nadat het ontwerp ervan werd behandeld in Tweede en Eerste Kamer. In deze versie van maart 2020 zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de zogenoemde voorhangversie van mei 2019. Zo is onder meer de motie-Nooren c.s. over participatie verwerkt (link).
Ik werkte mee aan de aanvullingen en wijzigingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De geconsolideerde versie treft u hier.
Ook werkte ik mee aan onderdelen van de nota van toelichting van het Invoeringsbesluit. Deze treft u hier, op de site van de Omgevingswet.
Nu is het wachten op het advies van de Raad van State.

De Invoeringswet Omgevingswet is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen. Verder bevat de Invoeringswet bijzonder overgangsrecht en regelt bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. Tot slot wordt via de wet een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd.  Meer informatie valt hier te lezen, op het Omgevingswetportaal.