Stand van zaken stelselherziening Omgevingswet

De Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet zijn op 1 juli 2016 opengesteld voor consultatie. Inmiddels zijn deze AMvB’s door de Tweede Kamer en worden ze behandeld door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) werk ik mee aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (één van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet).