Testimonials

Wat zeggen anderen over Selma van Velsen?

Een teamgenoot van Vrachtwagenheffing bij het Ministerie van IenW zegt over Selma:

Bij de vrachtwagenheffing ken ik Selma als gedreven, kritisch en enthousiast. Wat mij in het bijzonder opvalt is de snelheid waarmee ze een dergelijk specifiek thema als tolwetgeving eigen kan maken. Ze is daarmee niet alleen een kritische sparingspartner maar kan ook binnen afzienbare tijd kwalitatief hoogstaande producten afleveren zoals passages voor toelichtingen, inhoudelijke notities en wetsartikelen. Naast haar deskundigheid op diverse juridische vlakken is het gemakkelijk om met Selma over weg te kunnen en daardoor op een aangename en collegiale manier samen te werken. In het vervolg zou ik niet aarzelen om nogmaals een samenwerking aan te gaan.

Een deelnemer aan een in-company training (2019) bij een gemeente zegt het volgende:

“Selma is een gedreven jurist die op enthousiaste wijze en in klare taal haar vakkennis op de cursisten overbrengt. Ze geeft mij energie om het juridisch vak nog beter uit te gaan oefenen.”

Uit het juryrapport van de Dutch Independent Legal Award 2014:

“Selma van Velsen, jij valt met name op door de enorme vakkennis die je in je verenigt. En je brengt  een indrukwekkende hoeveelheid disciplines mee: gemeente-ervaring, advocaat, rechter plaatsvervanger, mediator en bedrijfsjurist. Voor een zelfstandig jurist een belangrijke pre, zo’n duizendpoot te kunnen zijn.”

Janike Haakmeester (het volledige interview met Janike), DILA winnares 2013 over Selma:

Welke zelfstandig juridisch professional nomineer jij?

Selma van Velsen. Voorheen werkte zij bij de Commissie Mer, nu is zij zelfstandige en werkt in opdracht van het Ministerie I&M mee aan de nieuwe Omgevingswet.

Waarom?

Selma is altijd bezig met het omgevingsrecht. In mijn opinie 24 uur per dag. Ik vraag mij wel eens af wanneer zij slaapt. Zij heeft naast de klus op het Ministerie een enorm pakket aan aanvullende taken. Zij publiceert, doceert, schrijft boeken, is rechter plaatsvervanger en voorzitter of lid van verschillende bezwaarschriftencommissies. Iemand die integer, betrouwbaar is, wil bijdragen en kwaliteit voorop stelt.

Oud-collega en collega-zelfstandige Geertje Korf zegt over Selma:

“Selma is een buitengewoon deskundig en nauwgezet jurist. Ook is zij in staat haar uitgebreide kennis goed over te dragen, door haar plezierige persoonlijkheid. Dit werkt zeer stimulerend voor de mensen om haar heen.”

Enkele oud-collega’s van de Commissie voor de milieueffectrapportage over Selma:

Selma is een superfijne collega. Ik heb heel prettig en effectief met haar samengewerkt. Ze heeft veel actuele kennis paraat over bestuurs- en omgevingsrecht in de brede zin van het woord. Bovendien denkt ze altijd constructief mee, is zeer toegankelijk en een echt mensen-mens met hart voor de zaak.

“Selma was one of my favorite colleagues ever. Both personally and workwise. Dedicated, humorous, creative, with very high skill and very loyal. All that with great charm and excellent knowledge of (environmental) law.”

Selma van Velsen heeft als secretaris/jurist bij de Commissie voor de mer een ruime ervaring opgebouwd op het snijvlak van milieuwetgeving en omgevingsrecht. Samen met een gezonde dosis humor weet zij op praktische wijze ingewikkelde juridische en wetgevingstechnische vraagstukken inzichtelijk en toepasbaar voor de praktijk te maken.

“Ik heb bij de Commissie m.e.r. met Selma samengewerkt. Het was heel prettig om met haar samen te werken omdat ze heel toegankelijk is als persoon en een zeer brede en actuele kennis heeft over bestuurs- en omgevingsrecht in de brede zin van het woord. Maar zeker ook omdat ze snel kan schakelen en constructief mee kan denken.”

Wat zeggen deelnemers over de trainingen van Selma van Velsen?

Een tevreden deelnemer aan de IBR Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht (16 februari 2023):

Hele, hele hoge kwaliteit. Een duidelijk verhaal van een prettige docent.

Martin Schuitemaker, van de Algemene Dienst Ruimte en Ondernemen van een gemeente:

Selma heeft in december 2016 een cursus gegeven over de Omgevingswet en de daarbij behorende Amvb’s.

Deze cursus werd door haar gegeven aan een aantal medewerkers van 7  gemeenten.

Selma heeft de kwaliteit om de cursus zeer levendig te geven en bezit, mede omdat zijn nauw betrokken is bij het tot stand komen van de nieuwe wet, actuele kennis.

De reacties na afloop waren dan ook zeer lovend.

Een aanrader voor gemeenten welke vakkundig geïnformeerd willen worden en op de hoogte willen zijn van de laatste stand van zaken betreffende de Omgevingswet.

Een herhaling aan het eind van het jaar zal zeker weer georganiseerd worden”.

Jurist van Stadsdeel Zuid en deelnemer van meerdere opmaat trainingen Actualiteiten Wabo:

“Selma van Velsen is een uitstekende docente op het gebied van het omgevingsrecht. Ze weet theorie en praktijkvoorbeelden heel goed te combineren, waardoor de opgedane kennis ook echt goed in de praktijk is toe te passen en men er nog lang profijt van heeft.”

Deelnemer aan 4-6 jaarlijks terugkerende opmaattraining Actualiteiten bestuursrecht:

Selma van Velsen geeft al een aantal jaren trainingen met als onderwerp ‘actualiteiten bestuursrecht’ aan mij en mijn collega’s. Selma is een zeer gedreven en enthousiast docent. Zij bereidt niet alleen de trainingen inhoudelijk zeer grondig voor, zij is ook in staat om met vragen en opmerkingen soepel en prettig en inhoudelijk zeer adequaat om te gaan. Het zijn onveranderlijk bijzonder interessante trainingen die vakinhoudelijk op hoog niveau staan en op uitstekende wijze worden gepresenteerd. Selma is een uitstekend docent.”

Selma van Velsen finalist voor de DILA 2014!

Logo DILA 2014De Dutch Independent Legal Award, afgekort DILA, wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Independent Legal Professional congres. Deze award wordt toegekend aan de zelfstandig juridische professional die zich -in dat jaar- bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor zijn/haar opdrachtgevers en de professionalisering van juridisch ondernemerschap in het bijzonder. Selma behoorde tot de drie finalisten.

De jury kon moeilijk kiezen. Alle kandidaten voldeden volgens de jury aan de criteria (klanttevredenheid, deskundigheid, collegialiteit, bereidheid tot samenwerking en betrokkenheid bij kennisoverdracht) en hadden mooie referenties van hun opdrachtgevers. Hieruit bleek:

  1. De impact en de toegevoegde waarde van hun inzet voor hun opdrachtgevers.
  2. De bijdrage aan de positieve beeldvorming van de doelgroep.

Terrence Samson, media- en IT-recht-specialist, won de prijs. Terrence en de derde finalist, Freek Verheijen (ook IT-recht) zijn zeer kundige en inspirerende collega-zelfstandigen, zie ook http://ondernemendejuristen.nl. In 2013 ging de prijs naar Janike Haakmeester, een zeer gewaarde omgevingsrecht-collega.