Uitvoerings- en handhavingsplan tijdelijke tolheffing

Ik was de ontwerper en penvoerder van het Ontwerp van het Uitvoeringsplan en het Handhavingsplan Tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15 . Beide plannen staan in één document en zijn eind vorig jaar aan de Kamer gestuurd. Je kan het stuk terugvinden op de site van de Tweede Kamer (link).