Actualiteiten Omgevingsrecht

Voor Berghauser Pont Academy verzorgt Selma, samen met Janike Haakmeester, de cursus “Actualiteiten Omgevingsrecht”. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Inschrijven? Meer informatie? Kijk hier, op de site van Berghauser Pont Academy.

VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

Samen met mr. R. (Rachid) Benhadi, advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V., verzorg ik het onderdeel “Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid“. Dit onderdeel bestaat uit twee componenten. Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de normering van geluid onder de Omgevingswet komen aan bod. Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op de site van IBR.