Cursussen

Selma van Velsen verzorgt trainingen en cursussen in het brede omgevingsrecht. Kijk op de kalender hieronder voor de open inschrijving opleidingen, of neem contact op met Selma voor in-company of opmaat opleidingen, zoals actualiteitentrainingen op het terrein van het omgevingsrecht. Of deze opleiding die u door de transitiefase naar de Omgevingswet leidt.

Wat deelnemers over de opleidingen van Selma van Velsen zeggen is te vinden op de pagina Testimonials.

De open inschrijving cursussen die Selma verzorgt:

 • wo
  12
  okt
  2016

  Studiedag "Van bestemmingsplan naar omgevingsplan" van het Instituut voor Bouwrecht. Kijk op de website van het IBR voor meer informatie.

 • do
  10
  nov
  2016

  Milieueffectrapportage is een onderdeel van de 5-daagse opleiding Milieurecht van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. De opleiding Milieurecht biedt u inzicht en alle benodigde kennis over de ontwikkelingen op het gebied van Milieurecht d.m.v. diverse praktijkcases. Voor meer informatie kijk op de site van SBO.

 • do
  24
  nov
  2016

  In Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen van Berghauser Pont Academy wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn. Kijk op de site van Berghauser Pont voor meer informatie.

 • do
  16
  mrt
  2017
  ma
  20
  mrt
  2017
  Utrecht

  Deze 2-daagse cursus geeft u grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Het doel is u inzicht te bieden in de systematiek van de nieuwe wet, de nieuwe regels en instrumenten, de werkelijke uitvoering, de procedures en de gevolgen van de wet voor verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht. Kijk op de site van Berghauser Pont voor meer informatie.

   

 • do
  02
  nov
  2017
  Rotterdam

  Als onderdeel van de vijfdaagse cursus Milieurecht verzorgt Selma van Velsen het onderdeel "milieueffectrapportage". Kijk voor meer informatie op de SBO website.

 • ma
  06
  nov
  2017
  Utrecht

  Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk.
  Deze tweedaagse cursus (6 en 13 november) van Berghauser Pont Academy geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper.

 • do
  30
  nov
  2017
  Utrecht

  Een cursus van Berghauser Pont Academy. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen.
  In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

 • ma
  16
  apr
  2018
  09:30Utrecht

  Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
  Voor meer informatie: kijk op de site van Berghauser Pont Academy.

 • di
  06
  nov
  2018
  09:30Utrecht

  Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist voor u nu van belang!
  Voor meer informatie: kijk op de website van Sbo.

 • ma
  08
  apr
  2019
  Utrecht
  Na deze training ben je weer helemaal bij. Ook krijg je tips & tricks voor Raad van State-proof besluiten.

  • In één dag weer helemaal bij
  • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
  • Wabo, Wro, Crisis- en herstelwet, Awb
  • Vooruitblik op Omgevingswet en omgevingsplan
  • Zelf praktijkproblemen indienen

  Meer informatie of inschrijven kan hier op de site van Berghauser Pont Academy.

 • do
  31
  okt
  2019
  Utrecht

  Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist nu voor u van belang!

  Meer informatie en inschrijven kan op deze pagina van SBO.

 • do
  28
  nov
  2019
  Utrecht

  Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Kijk voor meer informatie op de site van Berghauser Pont Academy.

 • ma
  20
  apr
  2020
  Online

  Na deze training ben je weer helemaal bij. Ook krijg je tips & tricks voor Raad van State-proof besluiten.

  • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
  • Wabo, Wro, Crisis- en herstelwet, Awb
  • Heeft het coronavirus invloed op het omgevingsrecht nu en straks?
  • Vooruitblik op de Omgevingswet en het omgevingsplan: wat moet nu ondanks de crisis toch gewoon doorgaan?

  Meer informatie of inschrijven kan hier op de site van Berghauser Pont Academy.

 • do
  05
  nov
  2020
  Utrecht

  Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist nu voor u van belang!

  Meer informatie en inschrijven kan op deze pagina van SBO.

 • di
  10
  nov
  2020
  16:00Utrecht

  Milieueffectrapportage, geluid en externe veiligheid (inclusief contouren van de betreffende regeling in de Omgevingswet) is een onderdeel van de  meerdaagse verdiepingscursus Omgevingsrecht van het Instituut voor Bouwrecht, IBR. Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op de site van IBR.

 • wo
  16
  dec
  2020
  13:00Online

  De milieueffectrapportage (mer) is een verplicht instrument dat bij veel projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving ingezet moet worden bij de voorbereiding van besluiten (waaronder begrepen ruimtelijke plannen). Op deze wijze wordt geborgd dat milieubelangen op een volwaardige wijze in de besluitvorming worden meegewogen. In het kader van de mer is er ruimte voor participatie door burgers, organisaties en overheden. Daarbij kan met name aandacht worden gevraagd voor de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven. Het uiteindelijk opgestelde milieueffectrapport (MER) kan leiden tot extra voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot verplicht te treffen mitigerende of compenserende maatregelen.

  In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag hoe te bepalen of er voor één (of meerdere) besluiten MER’en opgesteld moet(en) worden, al dan niet door eerst een zogeheten mer-beoordelingsprocedure te hebben doorlopen. De link met de kruimelgevallenregeling zal tevens worden belicht. Verder is er aandacht voor de inhoudseisen voor een MER en voor de (rechtsbeschermings)procedures, waarbij de rol van de commissie voor de milieueffectrapportage aan de orde komt. In de bijeenkomst zal steeds worden gerefereerd aan actuele jurisprudentie en op een enkele plaats zal ook een doorkijkje worden gegeven naar de mer-regeling in de Omgevingswet.

   

  Inschrijven kan hier.

 • do
  08
  apr
  2021
  09:30Online

  De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging. Niet alleen op het gebied van wetgeving (Wabo, Chw, Wro), er is ook een stroom aan jurisprudentie. En nu komt ook de nieuwe Omgevingswet er aan.

  In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Selma en Janike wijzen op valkuilen en geven tips voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

   

  Kijk voor meer informatie hier op de site van Berghauser Pont Academy.

 • di
  09
  nov
  2021
  09:00Utrecht

  Op 9 november verzorgt Selma het onderdeel "milieueffectrapportage" van de 5-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet. Aan de orde komen onder anderen de volgende onderwerpen:

  • De positie van m.e.r. onder de Omgevingswet
  • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
  • Relevante en recente jurisprudentie.

  Alle informatie vind je hier, op de site van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

 • di
  12
  apr
  2022
  Utrecht

  In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

  Kijk voor meer informatie of om je in te schrijven op de website van Berghauser Pont Academy.

 • wo
  02
  nov
  2022
  n.t.b.n.t.b.

  Samen met mr. R. (Rachid) Benhadi, advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V., verzorg ik het onderdeel "Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid". Dit onderdeel bestaat uit twee componenten. Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de normering van geluid onder de Omgevingswet komen aan bod. Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op de site van IBR.

 • wo
  01
  nov
  2023
  Utrecht

  Selma verzorgt het onderdeel "milieueffectrapportage", op dag vier van de VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2023 van het Instituut voor Bouwrecht. Voor meer informatie of inschrijven volg je deze link naar de site van het ibr.

 • do
  30
  nov
  2023
  Utrecht

  Voor Berghauser Pont Academy verzorgt Selma, samen met Janike Haakmeester, de cursus "Actualiteiten Omgevingsrecht". In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

  Inschrijven? Meer informatie? Kijk hier, op de site van Berghauser Pont Academy.