Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Op 9 november verzorgt Selma het onderdeel “milieueffectrapportage” van de 5-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet. Aan de orde komen onder anderen de volgende onderwerpen:

  • De positie van m.e.r. onder de Omgevingswet
  • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
  • Relevante en recente jurisprudentie.

Alle informatie vind je hier, op de site van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.